El nostre planeta pateix constants agressions mediambientals: produïm, consumim, rebutgem.

Creix la conscienciació per preservar el medi ambient, s’alcen veus que adverteixen del canvi climàtic i les fatals conseqüències per la Terra i pels humans, comencem a constatar que el maltractament al qual sotmetem el nostre entorn ens passarà una factura molt cara d’assumir.

L’organització ecologista més coneguda, Greenpeace, va popularitzar una proposta de tres senzills hàbits:

Reduir. Reutilitzar. Reciclar.

 

Reduir


Perquè el millor residu és aquell que no es produeix, aquesta estratègia té com a objectiu la minimització dels residus produïts.

Hem de tenir en compte que a la fabricació d’un producte intervenen processos de transformació, amb tractaments tèrmics o abrasius i consum energètic o químic de gran impacte ambiental.

És urgent reduir la contaminació per emissió de gasos produïda pel consum de combustible a l’elaboració i el transport.

Cal protegir les aigües i el sòl d’elements agressius i minvar el consum elèctric i d’aigua i la producció d’embalatge (especialment aquells productes no renovables com el paper i el plàstic) la producció dels quals és costosa i contaminant i el material de rebuig triga a descompondre’s.

 

Mobles Oficina Ocasió estem compromesos amb la reducció, entre d’altres, del consum de paper i us trametrem les factures per correu electrònic.

×