Si! Obrim un nou sorteig entre tots els subscriptors a la nostra newsletter.

El premi: 1 CADIRA SEDUS Early Bird

El guanyador obtindrà una Cadira SEDUS Early Bird valorada en 150 euros (+IVA). Preu aproximat nova : entre 800 i 850€.
La cadira operativa de la marca SEDUS és el model Early Bird en color blau, dissenyada per Michael Kläsener. Ergonòmica, de qualitat superior i en molt bon estat.

Com participar?

Només cal que et subscriguis a la nostra newsletter, així de fàcil!. A més, a part de participar al sorteig, estaràs al dia de totes les nostres novetats.

El proper 19 d’abril coneixerem el guanyador/guanyadora. 

Subscriu-te ara

 

Bases legals

Mobles Oficina d’Ocasió, amb domicili social al carrer de la Ràpita s/n de Vilafranca del Penedès, pertanyent a la societat BCN OFISERVEI, SL amb CIF B61123261 i domicili fiscal al carrer Provençals, 69 de Barcelona, dedicada a la compra i  venda al detall de moblament de segona mà per oficines i establiments comercials, organitza la present promoció d’àmbit estatal a desenvolupar mitjançant internet, consistent en el sorteig d’un article del seu estoc entre tots els subscriptors de la seva newsletter.

L’objectiu d’aquesta promoció és agrair i premiar amb un obsequi als usuaris subscrits al butlletí mensual de novetats.

La present promoció es regirà pel que disposen les següents Bases Legals:

1.- ÀMBIT
La present promoció s’estén a tot l’estat espanyol.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ 

El sorteig es realitzarà entre totes les persones que ja siguin subscriptores o bé es subscriguin a la newsletter MDO (https://moblesoficinaocasio.cat/#newsletter) fins el dia 18 d’abril de 2022 a las 23:59.

 

El sorteig es realitzarà el 19 d’abril de 2022 i es comunicarà el mateix dia el guanyador a la pàgina web de moblesoficinaocasio.cat i en les seves xarxes socials. Així també, l’empresa ho comunicarà directament al guanyador mitjançant un missatge per correu electrònic.

 

3.- REQUISITS I CONDICIONS DEL SORTEIG

Participaran directament en el sorteig  totes aquelles persones majors d’edat que estiguin subscrites a la newsletter de moblesoficinaocasio.cat abans del 18 d’abril de 2022 a les 23h59.

 

4.- PREMI

El premi és un article del nostre estoc, en perfectes condicions d’ús i sense danys estètics.

El premi estarà exposat en lloc ben visible a les nostres instal·lacions de Vilafranca, al carrer de la Ràpita, s/n i el guanyador la tindrà a la seva disposició l’endemà mateix del sorteig

El premi no es pot bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre article, ni pot ser objecte de canvi, compensació o alteració a petició del guanyador

El premi es pot recollir a qualsevol dels domicilis socials de BCN OFISERVEI, Vilafranca o Barcelona.  El premi no inclou el lliurament a domicili si aquest és el desig del premiat, qualsevol despesa d’enviament anirà a càrrec del guanyador/a.

 

5.- PROCEDIMENT

El sorteig es realitzarà entre tots els usuaris subscrits a la nostra newsletter/butlletí mitjançant la plataforma https://simpliers.com/es

BCN OFISERVEI, SL comunicarà la notícia mitjançant un correu electrònic directament al premiat,  i en les seves xarxes socials . En cas que no fos possible contactar amb el premiat,  no desitgés el premi, no el recollís en el termini de 30 dies naturals o renunciés expressament a aquest, el premi quedarà desert.

BCN OFISERVEI, SL es reserva la possibilitat de comunicar la identitat del / de la guanyador / a mitjançant la seva pàgina web, xarxes socials o un altre mitjà de comunicació que consideri pertinent.

 

6.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

 

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del concurs perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d’aquest sorteig.

Queden expressament exclosos de la participació en aquesta Promoció tots els treballadors de BCN OFISERVEI, SL.

 

7.- TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

De conformitat amb l’establert en el Reglament General de Protecció de dades, l’acceptació d’aquestes Bases implica el permís per part de cada participant a l’efecte de l’article 12 i següents del Reglament de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (RD 1.720 / 20007 de 21 de desembre) a favor de BCN OFISERVEI, SL, a què les seves dades personals siguin incorporades en un fitxer amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als resultats i tramitar el lliurament del premi.

 

BCN Ofiservei, SL informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu a comercial a comercial@mdo.cat adjuntant un document identificatiu.

 

8.- CANVIS I ACCEPTACIÓ.

La gestió i responsabilitat de la promoció correspon a BCN OFISERVEI, SL.

BCN OFISERVEI, SL quedarà eximit de tota obligació o compensació envers els participants si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.

BCN Ofiservei SL es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, sempre que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en el sorteig.

El fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condiciones d’aquestes bases legals sense reserves i el criteri de BCN Ofiservei, SL pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió del sorteig.

 

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes Bases es regiran de conformitat amb la Llei espanyola.

Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les mateixes, BCN OFISERVEI, SL i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals corresponents a Barcelona, domicili de l’organitzador.

×