Aquells residus que no es puguin reutilitzar caldrà reciclar-los.

Aquest procés implica un consum energètic però si més no evita haver de donar al residu un tractament finalista així com la despesa de noves matèries primeres per elaborar els productes que consumim.

El material de rebuig també pot esdevenir matèria primera. Només cal ser curós a l’hora de separar-lo i deixar-lo als contenidors o deixalleries convenientment.

 

 

Objectiu: aprofitament dels recursos, eliminació d’abocadors, reduir la crema de brossa (font de gasos), minimitzar la contaminació d’aigües i sòls.

Mobles d’Oficina d’Ocasió ens comprometem a portar a la deixalleria tots aquells residus que no siguin reutilitzables.

 

×